Åer & Vandløb

I Danmark har vi mange åer, grøfte og vandløb. Disse sikre gode leveforhold for både menneske-, plante-, og dyreliv! Det er derfor også vigtigt at disse vedligeholdes så landmanden kan blive ved med dyrke sin jord uden problemer, fiskene kan trives og den danske natur bevares.

Firmaet har igennem mange år været med til at opretholde, vedligeholde og etablere nye vandsystemer i Danmark, og har i forbindelse hermed opnået erfaring og viden, der sikre et veludført stykke arbejde.

Et vandløb bliver nænsomt renoveret