Arbejdsområder

placeholder.png

Vedligeholdelse af diger

Igennem mange år har Entreprenør Lykou arbejdet med digerne i det sydvestlige Danmark.

Vi har derfor en ekspertise indenfor vedligeholdelse og etablering, som løbende øges. Bla. har vi i årenes løb, ud fra egen erfaring, udviklet maskineri og metoder, som er idéelle til udførelsen af de opgaver, der forekommer på digerne.

Dræning

Vi kender alle til oversvømmelser. Oversvømmelser på vores marker, festivalpladser, sportspladser eller noget helt fjerde. Uanset hvor eller hvornår det sker, er det altid en ulejlighed. Dræning kan afhjælpe dette, og skabe bedre forhold på din arbejdsplads. Vi dræner alt – lige fra mark til græsplæne. Vi bruger vores EFFEKT drænekasse, der udlægger perforerede drænrør på filtersand og fibertex-stof der forhindrer tilslemning af drænet.

Jord- & Anlægsarbejder

Entreprenør Lykou udfører alle former for Jord & Anlægsarbejde for private husejere, virksomheder, boligforeninger og offentlige institutioner. Kvalitet og høj faglighed er nøgleordene i vort arbejde, som bliver udført ved hjælp af gode maskiner og kvalificeret arbejdskraft.

Nedbrydning

Nedrivning er et seriøst håndværk, der kræver lige så meget ekspertise som at bygge op. Kunsten er at gøre det rigtigt og tage hensyn til miljø, naboer og medarbejdere.

Med til kunsten hører også ansvarlig og korrekt sortering, så en maksimal genanvendelse af materialerne minimerer affaldsmængden og din udgift til bortskaffelse.

Desuden er det en selvfølge for os at rydde op inden aflevering og efterlade terrænet ryddet, renset og planeret, klar til ny anvendelse.

Anlæg af Stier

I firmaet holder vi meget af naturen og ønsker at alle skal have mulighed for at nyde den om så man er på cykel, hest, gå-ben, til vands, til lands, eller i luften.
Vi gør vores for at i kan komme på tur i den danske natur, med stier som er velegnede til det hele.

Vi har selv bygget et redskab der er ideel til at lave og opretholde stisystemer i den danske natur.

Vi ses i naturen!

Åer & Vandløb

I Danmark har vi mange åer, grøfte og vandløb. Disse sikre gode leveforhold for både menneske-, plante-, og dyreliv! Det er derfor også vigtigt at disse vedligeholdes så landmanden kan blive ved med dyrke sin jord uden problemer, fiskene kan trives og den danske natur bevares.

Firmaet har igennem mange år været med til at opretholde, vedligeholde og etablere nye vandsystemer i Danmark, og har i forbindelse hermed opnået erfaring og viden, der sikre et veludført stykke arbejde.